close

 
Hagibis

Hagibis LyricsKatawan
Walang Katapat
Walang Katapat
Walang Katapat
Katawan
Walang Katapat
Katawan
Walang Katapat
Katawan
Katawan
Walang Katapat
Katawan
Walang Katapat
Walang Katapat
Walang Katapat
Walang Katapat