close

 
Gianna Nannini

Gianna Nannini LyricsScandalo
Dispetto
Grazie
Gianna Nannini [1976]
Malafemmina
Gianna Best
Gianna Best
Gianna Best
Giannissima [DVD]
Bomboloni [Bonus Track]
Latin Lover
Aria
Momo [Original Soundtrack]
Momo [Original Soundtrack]
Giannadream: Solo I Sogni Sono Veri
G.N.
Bomboloni [Bonus Track]
Maschi E Altri
Giannissima [DVD]
Grazie
Puzzle
Momo [Original Soundtrack]
Giannadream: Solo I Sogni Sono Veri
Gianna Nannini [1981]
Per Forza E Per Amore
X Forza E X Amore
Dispetto
Giannissima [DVD]
G.N.
Tutto Live
Maschi E Altri
Bomboloni
Grazie [DVD/CD]
Gianna Nannini
Grazie
Latin Lover
Malafemmina
Cuore
Momo [Original Soundtrack]
Inno
Puzzle
Io E Te
Cuore
Gianna Nannini [1976]
Dispetto
Perle
Bomboloni
Pia Come la Canto Io
Pia Come la Canto Io
Malafemmina
Inno
Dea
Giannissima
Giannissima [DVD]
Giannabest: Tour Edition
Momo [Original Soundtrack]
Gianna Best
Giannabest: Tour Edition
Gianna Nannini [1981]
Io E Te
Pia Come la Canto Io
Gianna Best
Pia Come la Canto Io
Malafemmina
Gianna Nannini [1976]
Giannissima
Giannissima [DVD]
Gianna Best
Momo [Original Soundtrack]
Collection
Puzzle
Giannissima [DVD]
Scandalo
Dispetto
Gianna Best
Grazie [DVD/CD]
Gianna Nannini [1981]
Latin Lover
Profumo
X Forza E X Amore
California
Grazie
Bomboloni
Grazie [Bonus Tracks]
Giannabest: Tour Edition
Giannissima
Giannissima [DVD]
Bomboloni [Bonus Track]
Io E Te
Gianna Nannini [1976]
Aria
Scandalo
Other Songs
Giannissima
Io
Grazie
Giannissima
Giannissima [DVD]
Io E Te
Gianna Best
Grazie [Spain Bonus Tracks]
Puzzle
Giannissima [DVD]
Grazie [Bonus Tracks]
Other Songs
Sconcerto Rock (Colonna Sonora)
Bomboloni
Giannissima
Giannissima [DVD]
Lei
California
Cuore
Collection
Dispetto
Gianna Best
Malafemmina
Malafemmina
California
Bomboloni [Bonus Track]
Collection
Scandalo
Scandalo
Giannissima [DVD]
Io E Te Arena Live
Giannadream: Solo I Sogni Sono Veri
X Forza E X Amore
Una Radura
Bomboloni
Pia Come la Canto Io
Io E Te
Bomboloni
Mio
Aria
Momo [Original Soundtrack]
America E I Suoi Grandi Successi
Gianna Best
Gianna Best
Io E Te Arena Live
X Forza E X Amore
Inno
Dispetto
Dispetto
Pia Come la Canto Io
Dispetto
Dispetto
Other Songs
Gianna Best
Giannabest: Tour Edition
Aria
Io E Te
X Forza E X Amore
Giannadream: Solo I Sogni Sono Veri
Ora
Sconcerto Rock (Colonna Sonora)
Momo [Original Soundtrack]
Bomboloni
Giannissima
Gianna Best
Dispetto
Per Forza E Per Amore
X Forza E X Amore
Io E Te
Io E Te
Io E Te Arena Live
Io E Te
Dispetto
Dispetto
Giannadream: Solo I Sogni Sono Veri
Giannabest: Tour Edition
Latin Lover
Giannissima [DVD]
Per Forza E Per Amore
X Forza E X Amore
Perle
Giannissima [DVD]
Io E Te Arena Live
Profumo
Profumo
Gianna Best
Una Radura
Giannadream: Solo I Sogni Sono Veri
Malafemmina
Giannabest
Maschi E Altri
Giannissima [DVD]
Una Radura
Malafemmina
Io E Te
Io E Te Arena Live
Momo [Original Soundtrack]
Giannissima [DVD]
Scandalo
Scandalo
Giannissima [DVD]
Bomboloni [Bonus Track]
Inno
Giannadream: Solo I Sogni Sono Veri
Io E Te
Gianna Nannini [1981]
Se
Collection
Puzzle
Profumo
Grazie [Bonus Tracks]
Pia Come la Canto Io
Giannadream: Solo I Sogni Sono Veri
Puzzle
Gianna Nannini [1981]
California
Giannadream: Solo I Sogni Sono Veri
Giannadream: Solo I Sogni Sono Veri
Giannadream: Solo I Sogni Sono Veri
Cuore
Collection
Gianna Nannini [1981]
Radura
Bomboloni
Giannissima [DVD]
Scandalo
Cuore
G.N.
Gianna Nannini [1976]
Cuore
Gianna Best
Momo [Original Soundtrack]
Aria
Sconcerto Rock (Colonna Sonora)
Profumo
Giannissima [DVD]
Pia Come la Canto Io
Gianna Nannini [1976]
Malafemmina
X Forza E X Amore
Inno
Grazie
Sconcerto Rock (Colonna Sonora)
Malafemmina
Bomboloni [Bonus Track]
Gianna Nannini [1976]
Perle
America E I Suoi Grandi Successi
Gianna Nannini [1981]
G.N.
Collection
Momo [Original Soundtrack]
Puzzle
Collection
Gianna Nannini [1981]
Giannissima [DVD]
Malafemmina
Io E Te Arena Live
Aria
Latin Lover
Io E Te Arena Live
Latin Lover