Albums by Deva PremalSort:By AlbumA - Z

Lyrics for songs by Deva Premal:


The Essence [2001]

SongDuration 
Gayatri Mantra9:49 

Dakshina [2005]

SongDuration 
Om Hraum Mitraya4:17 

Share your thoughts on the Deva Premal Band with the community:

Missing lyrics by Deva Premal?

Know any other songs by Deva Premal? Don't keep it to yourself!